Переваги для держави

Інноваційний парк BIONIC Hill орієнтований на розвиток та впровадження прогресивних розробок у сфері інформаційно-комунікаційних та біотехнологій, енергозбереження та використання джерел альтернативної енергії. Проект реалізується за підтримки Держінвестпроекту, КМДА та Держінформнауки. BIONIC Hill відповідає стратегічним напрямам інноваційної діяльності в Україні, є складовою національного проекту "Технополіс" та інструментом реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року. BIONIC Hill - серце інноваційної екосистеми України, що  б’ється заради модернізації всієї національної економіки.

 

ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО КЛУБУ ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

Інноваційний парк зробить вагомий внесок у модернізацію країни та перехід від сировинної до високотехнологічної моделі економіки. Створення BIONIC Hill забезпечить підвищення прямих іноземних інвестицій, частки високотехнологічного експорту та ВВП на душу населення в 3-4 рази і, відповідно, дозволить Україні увійти до кола розвинених країн світу.

 

РОБОЧІ МІСЦЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

BIONIC Hill забезпечить 35 тисяч робочих місць, залучення передових міжнародних технологій, досвіду та інвестицій. На етапі повного розвитку BIONIC Hill, за консервативними оцінками авторитетної міжнародної компанії Ernst&Young, очікується досягнення виручки інноваційних компаній-резидентів на рівні $900 млн на рік та обсягу експорту високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю близько $700 млн на рік.

 

ЗМЕНШЕННЯ ВІДТОКУ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ

Щорічно з України виїжджає до 6 тисяч кваліфікованих IT-фахівців, а країна внаслідок цього втрачає від $300 до $900 млн ВВП (продуктивність праці у розрахунку на співробітника при аутсорсинговій моделі складає приблизно $50 000 на рік, при продуктовій моделі близько $120 000 - $150 000 і навіть більше). Відкриття BIONIC Hill зменшить відтік висококваліфікованих фахівців за кордон та допоможе нашій талановитій молоді реалізувати себе на Батьківщині.

 

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ

Техніко-економічне обґрунтування BIONIC Hill виконане Ernst&Young та затверджене Постановою Кабінету Міністрів України. За оцінкою експертів, після виходу проекту BIONIC Hill на повну потужність, виручка компаній-резидентів перевищить $900 млн на рік, а податкові надходження до бюджетів  складуть понад $160 млн на рік. За ці гроші можна, наприклад, щорічно будувати 15-20 нових сучасних шкіл.